Sommeråbning

Hvis andre har været i huset siden det var vinter, så åbnes huset på følgende måde:

Sommeråbning
Trin 1
Elektricitet
Det første man gør er at tænde for HFI-relæet i redskabsskuret på husets nordside. Sørg for at ALLE switches udover vandvarmeren er aktiveret “I”. Det er vigtigt at vandvarmeren ikke er tændt før vandet løber i rørene! Hvis man ikke har planer om at anvende radiatorerne kan sikringsgruppen “Varme” desuden være frakoblet. Klik her for billede af HFI-relæet.
Diverse
Nu hvor der er strøm, kan du låse huset op og eventuelle rejsedeltagere kan begynde at flytte ind og og lufte ud mens du fortsætter med at åbne huset. Der hænger en nøgle til hoveddøren ved siden af HFI-relæet, og flere nøgler inde på stolpen i stuen.
Vand
Sørg for at alle vandhaner (køkken, håndvask og bruser) er slukket. Enhåndsgreb skal være presset nedad og vandhaner drejet med uret mod højre.
Trin 2
Vand
Ved indkørslen i skellet mellem sommerhuset og Lyngvej 5, er der en sort plasticbrønd. Denne åbnes og vandet slås på ved at dreje begge stophaner modsat af hvad de står – altså skal de være parallelle med de rør de sidder på.
Diverse
Notér antal kubikmeter vand, der er anvendt og indfør det i gæstebogen. Der oprundes til hele kubikmeter og tallet skulle gerne matche det sluttal, der var anført sidste gang huset blev anvendt. På samme måde noteres antal kWh på elmåleren placeret på nordsiden af huset. Dette tal indføres også i gæstebogen.
Trin 3
Vand
Tænd på skift alle vandhaner og lad dem løbe til de ikke sprutter luft. Husk at åbne både den varme og den kolde, samt også i køkkenet.
Elektricitet
I redskabsskuret tændes nu sikringsgruppen “Varme”. Bemærk at der lyser et rødt lys oppe på vandvarmeren som det ses på dette billede.
Diverse
Huset er nu “tændt” og der skulle være varmt vand efter et kvarter.


Print Friendly, PDF & Email