Femø

Fund fra stenalderen og bronzealderen på Femø viser, at der har været beboelse på øen siden oldtiden.

Inden kirken blev opført var man nødt til at sejle til Fejø for at gå i kirke. I 1500-tallet blev Femø Kirke bygget, og Femø blev et selvstændigt sogn i 1527. Øen led under plyndringer i forbindelse med forskellige krige i 1600-tallet, og efter en Svenskekrig i 1660 måtte Femøboerne have hjælp fra Nykøbing og Stubbekøbing for at undgå massiv hungersnød.

Femø er blevet kraftigt affolket i løbet af 1900-tallet. I 1901 havde øen over 700 beboere, men i 2004 var dette tal faldet til under 150. Øens skole lukkede i 1998 på grund af mangel på elever, og Brugsen lukkede også i 1998.

Print Friendly, PDF & Email